Vua Yisan  

Xem Phim Vua Yisan

  suy nghĩ ngày của bạn, làm thế nào tôi có thể nhận được các nhà sản xuất, hoặc% này $% ^ & $ đại lý chi trả. Bạn muốn được hạnh phúc cho họ làm việc của họ và cho phép bạn làm bạn. Bắt một luật sư Luật Lemon là khá thấp trong danh sách, nếu bạn thậm chí biết có một điều như vậy. Nhưng nó xảy ra và nó sẽ tiếp tục xảy ra. Đây là một thực tế bất hạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong một xã hội yêu xe ô tô của mình. Xe ô tô nhiều hơn cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, họ đang ở trung tâm của nền kinh tế của chúng tôi. Đây là doanh nghiệp lớn tại lớn nhất của nó. Ngay cả đại lý xe hơi đang trở thành các doanh nghiệp lớn. Đây là một tiền đề không may trong kinh doanh khi được đi khó khăn bạn cắt giảm ngân sách phòng ban. Hai bộ phận mà luôn luôn  

  Xem Phim Vua Yisan

  đầu tiên lên trên khối được đào tạo và chất lượng. Thông thường nói với chúng tôi rằng đây là những địa điểm tuyệt đối cuối cùng để thực hiện cắt giảm. Nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều để đi đến tất cả các bộ phận và tự ý loại bỏ hai lớp quản lý. Những người đang bán phá giá công việc của họ trên những người khác, tạo ra vương quốc nhỏ có mức độ thành công là số lượng nhân viên, sẽ buộc phải sản xuất với ít người vấp lên nhau. Hợp lý hóa quản lý sẽ tăng tốc độ dòng chảy của công việc thông qua tổ chức theo cấp số nhân. Thật đáng buồn là cảm giác chung là rất ít khi được áp dụng. Người lao động chưa qua đào tạo là một trách nhiệm. Đây là thực tế. Cho phép họ tiếp tục là chưa qua đào tạo hoặc cố ý giữ lại đào tạo để nâng cao mấu chốt của đại lý,